fbpx

Kabinet trpaslíku

Divadelní projekt mající za cíl oživit galerijní ansámbl loutek. 

V roce 2020 oslovil prof. Stanislav Bohadlo jaroměřský spolek Kolegium hraběte Šporka, působící při ZUŠ F. A. Šporka, s ideou postupného vytváření příběhů pro trpaslíky, kteří jsou spjati s Kuksem a mají své čestné místo i v expozici Galerie loutek Jiřího Nachlingera. Jaroměřská ZUŠka dobře zná prostředí Kuksu a stabilně účinkuje i na festivalu THEATRUM KUKS snad od jeho založení. Otázka hraní s loutkami byla tedy lákavá a zároveň velká výzva. 

Přání na nitkách

aneb Proč nemá Jeho Excelence milostivý pan hrabě František Antonín Špork sochu na Karlově mostě v Praze

V neveselém příběhu o nenaplněné touze výtečného hraběte Šporka ožívají potulný šarlatán Nicolo Cantabella a intrikán Natan Hirschl z kabinetu kukských trpaslíků.

Režie a dramaturgie: Jaroslava Holasová a Matěj Kubina
Hrají: Karolína Novotná (alt. Anežka Kubinová) a Matěj Kubina
premiéra v roce 2020

Svatý les

aneb Kterak se Jeho Excelence bohulibý pan hrabě František Antonín Špork nadvakrát do hlavy uhodil

V lese, jak známo, skrývá se řada nástrah. Ne však pro ctnostného hraběte Šporka, který svou pevnou vírou může rovnati se světcům. A i tam, kde člověka ovládla by panika, důstojný pan hrabě Špork jasnou mysl má.

Režie a dramaturgie: Jarka Holasová, Matěj Kubina
Hrají: Barbora Maksymovová, Matěj Kubina
premiéra v roce 2021