fbpx

Jedem s medem!

Jedem s medem! 

Geisslers Hofcomoedianten

Režie: Petr Hašek
Scénář a dramaturgie: Helena Koblischková
Hudba: David Hlaváč
Scéna: Jitka Nejedlá
Kostýmy: Kristýna Šrolová
Loutky: Jiří Nachlinger

Tři příběhy o činech hrůzostrašných, děsivých i bohumilých a jedné spravedlnosti. Od neřesti k ctnosti a naopak. Píseň kramářská, baladický minimuzikál a lidová loutková hra. Potulní komedianti a divadlo s velkými dřevěnými marionetami na voze. Třídílná pouliční inscenace na motivy kukských soch (Ctností a Neřestí a dalších) od Matyáše Bernarda Brauna.

Část 1.: Píseň nová o strašlivé krutosti, kterou z bídy spáchala jedna vdova od Jaroměře, jak pak lidem potrestána byla a jak to s ní nakonec dopadlo.
Inscenovaná píseň kramářská

Část 2.: O panně, která tolika pokušením odolala, až k stáru marně toužila neřesti podlehnouti.Baladický minimuzikál

Část 3.: Vzestup a pád Davida krále – příběh tuze naučný o přeslavném židovském králi Davidovi, moci a pokoře.
„Lidová“ loutková hra

Obsazení: Kateřina Bohadlová, Kristýna Matěj Dámová, Claudia Eftimiadisová, Martin Bohadlo