fbpx

Zážitkový program pro školy

Lázně Kuks jako divadlo světa

Račte vstoupit do kukského “krásného oudolí” a propadnout se rovnou do baroka. V Galerii loutek uvidíte site-specific divadelní představení O původu Kuksu a zábavnou formou se dozvíte, proč je Kuks tak výjimečný. Prohlédnete si výstavu 50ti loutek inspirovaných Braunovými sochami a uslyšíte jejich příběhy. Zahrajete si vědomostní hru a zažijete barokní Kuks na vlastní kůži.

Zážitkový program

loutkové představení O původu Kuksu

prohlídka Galerie loutek

vědomostní hra 

O původu Kuksu 

Loutková rozprava o Kuksu a jeho stvořiteli

Sbalte si svačinu a vyjeďte si do Kuksu na výlet!

Nuda?

Rozhodně ne, protože možná dorazí i sám F. A. Špork, který vás osobně provede nejzajímavějšími milníky tohoto mystického místa. Kdo jiný ho zná lépe, než on?

scénář a režie: Claudia Eftimiadisová, Petr Hašek, Matěj Kubina

výtvarná spolupráce: Jitka Nejedlá

hraje: Claudia Eftimiadisová

Zážitkový program pro žáky 1. až 9. třídy ZŠ navazuje na RVP pro 1. stupeň ZŠ s předměty Člověk a jeho svět – lidé a čas, místo kde žijeme a Dramatická výchova a na RVP pro 2. stupeň ZŠ s předměty Dějepis – objevy a dobývání, počátky nové doby, Člověk ve společnosti a Dramatická výchova.

Přínos pro žáka:

  • divadelní zážitek, rozvoj komunikačních dovedností, netradiční výklad dějin, poznání místa a kulturně-historických souvislostí, rozvoj estetického cítění, seznámení se s tradičním uměleckým řemeslem loutkářství

Přínos pro vyučujícího:

  • povzbuzení žáků k zájmu o dějiny a umění, religionistiku, baroko v Kuksu s celoevropskými souvislostmi, mezipředmětové vztahy, náměty pro historické, literární, výtvarné, divadelní, hudební, ekologické dny atd.
  • možnost spojit s návštěvou Braunova Betléma, procházkou krajinou po novodobé křížové cestě 21. století pod Betlémem, hraběcí alejí do Stanovic, návštěvou Rentzova muzea barokního tisku, jediného svého druhu na světě apod.


Délka programu: 1,5h

Termín: červen, libovolný termín po individuální domluvě

Cena za skupinu: 3.500,- Kč

Kapacita: 30 dětí