Program

25. – 29. 8.

20. ročník multižánrového festivalu barokního a barokem inspirovaného umění THEATRUM KUKS

25. 8. od 16:30

Svatý les

aneb Kterak se Jeho Excelence bohulibý pan hrabě František Antonín Špork nadvakrát do hlavy uhodil

Kolegium hraběte Šporka, Jaroměř, 45 min. Představení hrané loutkami z galerie pro děti starší 5-ti let

29. 8. od 10:00

Přání na nitkách

aneb Proč nemá Jeho Excelence milostivý pan hrabě František Antonín Špork sochu na Karlově mostě v Praze

Kolegium hraběte Šporka, Jaroměř, 45 min. Představení hrané loutkami z galerie pro děti starší 5-ti let